My Minoan Art - Copies of Minoan FrescoesSpring Fresco, Akrotiri
Dolphin fresco, Knossos
Blue monkey fresco, Knossos
Blue ladies fresco, Knossos
Antelopes, Akrotiri